Realizujeme:

Montáže všetkých druhov konštrukcií

 • montáže vo výškach
 • za pomoci horolezeckej techniky, vysokozdvižnej plošiny
 • montáže opláštenia, striech (vrátane opráv)


Výrobu oceľových konštrukcií

 • nosné konštrukcie
 • oceľ, nerez
 • zábradlia
 • disponujeme vlastnou zámočníckou dielňou


Zváranie

 • metódy MMA, TIG, MIG

Hydroizolačné práce

 • strechy, základy budov, injektéže muriva


Elektroinštalačné práce

 • elektroinštalácie vo výškach
 • disponujeme § 23 vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.